Ima denovi koi gi obojuva nekoj nastan, ima denovi koi poprimaat sivilo od spomeni, ima denovi vo koi sekogaš sme tažni i nostalgični, ima denovi koi ja umoruvaat psihata koja nema odgovori na mnogu prašanja…
Da, tokmu takov e denešniot den za makedoncite, den vo koj nacijata taguva po Toše Proeski, dečkoto so najubavata nasmevka i oči, momčeto so najubavata duša, pejačot so najubaviot glas…

I posle celi 13 godini, 16 Otomvri e težok den za site, den vo koj utrinata ja donese strašnata vest vo koja nikoj ne sakaše da poveruva, vesta deka Toše nastrada vo soоbraќanja nesreќa, vest koja gi probodi srcata na site što go sakaa, a go sakaše celiot svet koj go imaše videno, čueno, zapoznato…

Ednostavno Toše ne možeše da ne se saka, zošto umeeše srdečno i so široka nasmevka da gi saka site. Za nego ne postoeja veri, nacii, partii, za nego postoeše dobrinata, ljubovta i Bog. Samo na ovie sveti nešta se poklonuvaše, a se drugo uvažuvaše…

Spomenot za Toše i posle 13 godini gi predizvikuva čuvstvata vo eden vrtlog na emocii koi go pomatuvaat zdraviot razum i ostavaat nedorečenost i mistika koja se graniči so nadprirodnoto i nejasnoto za običnite smrtnici…
Vo spomen na Toše Proeski našata muzička ikona i gordost i ovaa godina i vo ovie okolnosti ќe se odbeleži negovoto delo so prigodni nastani koi zaradi pandemijata ќe imaat malku vidoizmenet protokol.

Tradicionalniot maraton ovaa godina ќe bide održan na teritorijata na našata država, potočno ќe započne od graničniot premin Tabanovce, preku Skopje do Kruševo kade se očekuva maratoncite da pristignat vo popladnevnite časovi na negovoto večno počivalište na Gumenje. Prečekot na maratoncite e vo organizacija na srednoto učilište „Naum Naumoski Borče”, na osnovnoto učilište „Nikola Karev” i na Opštinata. Kako i dosega, od vlezot na Kruševo maratoncite ḱe bidat prečekuvani so crveni rozi, a na Gumenje ḱe se peat pesnite na Toše. Ovaa godina odbeležuvanjeto na spomenot na Toše ќe bide održan vo negovoto obnoveno večno počivalište izgradeno kako spomen obeležje.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila