Estradniot molk vo Makedonija prodolžuva. Na muzičarite im e naloženo da se strpat zaradi vlošenata zdravstvena slika koja ja pokažuvaat porazitelnite brojki na zarazeni lica, no se čini deka nivnoto trpenie e pri kraj. Mnogu od niv javno go izrazuvaat svojot gnev zaradi zakonskite merki so koi im e strogo zabraneto da nastapuvaat na javni sobiri, a od druga strana pak istoto toa ne e sporno koga se vo prašanje političarite koi se vo predizborna kampanja i sekojdnevno parktikuvaat javni sobiri?! Se postavuva logično prašnje kako za  nivnite sobiri možat da se ispolnat odredeni protokoli i da bidat bezopasni, a nastapite na muzičarite se potencijalna opasnost?!

Tokmu ovaa dilema ja imaat i umetnicite koi egzistiraat od  muzikata, a bea prinudeni da ne rabotat vo izminatite  4 meseci pa odlučija da reagiraat na različni načini i da stignat do odgovornite lica kako konečno bi doznale dali državata ima nekoj plan i programa za niv vo period što predstoi ili kako i dosega prepušteni se samite na sebe…

Toa od raka mu pojde na Zlatko Ančevski muzičar i frontmen na grupata Balkan Bend koj kako prestavnik od takanarečenata “Svdabena industrija” ja iskoristi prilikata zaedno so prestavnicite na Turističko Ugostitelskata Komora da prisustvuva na dogovoreniot sostanok so Komisjata za zarazni bolesti  što ja predvodat  Ministerot za zdravstvo D-r  Venko Filipče i D-r. Žarko Karađoski.


Posle održanata sredba, Zlatko najkolegijalno javno preku svojot profil na Fecebook gi spodeli svoite soznanija i vpečatoci od sredbata i gi razjasni dilemite:

Počituvani kolegi,
Sostanokot so komisijata za zarazni bolesti na koj beše prisutna celata komisija na čelo so ministerot Venko Filipče i Doktor Žarko Karađovski pomina konstruktivno,možam slobodno da potvrdam deka se razgovaraše naj otvoreno za problemot so koj što sme zasegnati site,potvrduvam naj odgovorno deka našeto ne rabotenje se dolži isklučivo i samo isklučivo na momentalnite brojki…
Pred nas e dolga borba so celokupnata situacija što e vo svetot i kaj nas i kako retko koj zamoluvam za malo trpenie dodeka se stvorat vistinski uslovi da imame na kogo da se obratime i da gi pobarame našite prava pred se za rabota no i za nadomest na šteta koja ja trpime site ovoj cel period…..
Upravniot Odbor na TUK pri SSK poradi informacii za možnost za pogrešno interpretiranje na protestot vo predizborni celi na nekolku dena pred izborite, oceni deka protestot treba da go prolongirame posle izborite so cel da se postigne posakuvaniot efekt.

Voedno Zlatko na svojot post naglasi deka protestot koj bese najaven se odložuva, na što dobi žestoki prozivki od kolegite koi smetaa deka so vakviot potez povtorno se stavaat vo podredena uloga, zatoa što predstojat izbori i sostavuvanje na nova vlada, pa toa dopolnitelno ja komplicira celata situacija.

Zaradi burnite reakcii i prozivki Ančevski odluči ušte ednaš detalno da se proiznese pa napiša:

“Sledejќi ja situacijata vo muzičkata fela, različnite mislenja i stavovi i celokupnata naša razedinetost po mnogu prašanja, gledajќi deka mnogumina od nas mudruvaat samo od doma kucajќi po socijalnite mreži, sakav samoinicijativno da slušnam i da deluvam za i vo naša korist, TOTALNO SVESEN deka možam da si go narušam sopstveniot avtoritet bez razlika što i da se sluči, so sekoja počit za našite kolegi koi veќe protestiraa i im ja simnuvam kapata, no gledame deka seušte se stoi vo mesto i ništo ne se mrda.…. Site onie koi što me poznavaat podobro znaat deka kaj mene nema zadkulisni igri i deka jas koga ќe se fatam na oroto go igram do kraj, ovoj pat ostanav i jas včudoneviden od odlukata protestot da se odloži za posle izborite, POTENCIRAM organizatori na protestot bea Turističko Ugostitelska Komora (TUK) pri Sozuj na Stopanski Komori (SSK) koi iako mozebi ušte po pogodeni finansiski i od nas se rešija protestot da se ODLOŽI za posle izborite, POTENCIRAM ne da se OTKAŽE tuku da se ODLOŽI i kako eden od najglasnite govornici da ne izleguvame sami na protest, ne mi preostana ništo drugo osven so žalenje da ja spodelam informacijata, zatoa što seušte sum silno ubeden deka ZAEDNO SME POSILNI i tokmu poradi toa bev i seušte sum silno ubeden deka zaedno sploteni poveќe feli i granki ќe bideme silni, jaki i primeteni od site i mnogu brzo ќe izdejstvuvame možno rešenie….Dokolku nekoj smeta poinaku jas poddržuvam i samostoen protest koj što ќe go poddržam i na koj ќe prisuvstvuvam samo dokolku e po site propisi zakoni i normativi….Situacijata e seriozna, ve uveruvam, voopšto ne ni odi vo prilog, i zatoa ne e vreme nitu za podelbI nitu za lični diskvalifikacii i navredi…Nekoj može da ni se dopagja ili ne, no koga nekoj se bori za nešto vredno e barem da se pozdravi….Bev svesen na situacijava i ne žalam zatoa što e jasno deka vakvite raboti nosat sekakvi situacii…Za kraj, ve uveruvam deka prv ќe izlezam da protestiram, prv ќe se bunam i buntuvam dokolku sme obespraveni, deka ako ne sme prvi ќe bideme megju prvite što ќe dobieme priem kaj idniot Premier na našata država i ќe barame da ni se dozvoli da rabotime dokolku ni dozvoluvaat uslovite, no dokolku e NE, da bideme finansiski obešteteni za site meseci koi što sedime doma i ne ni se dozvoluva da rabotime i toa site od prv do posleden BEZ ISKLUČOCI ( ovde mislam na site što ne se vraboteni vo Javniot ili nekade vo Privatniot sektor i primaat plata po nekoj drug osnov )…..Zatoa za kraj ušte ednaš zamoluvam da nema navredi i nedolični komentari, DA SE SPLOTIME SITE, da dademe poddrška za našeto združenie Estrada i na pretsedatelot Gorjan Stojanovski, i da go kreneme združenieto što povisoko zatoa što samo sploteni i zaedno ќe bideme posilni, sekogaš ќe ima nekoj što ќe ni se dopagja, a nekoj ne, no šansa zaslužuva sekoj”– pojasni Zlatko koj ne ostavi poveќe prostor za manipulacija tuku jasno im stavi do znaenje na svoite kolegi kakva e faktičkata sostojba…

Posle ovie soznanija jasno e deka muzičarite ќe bidat soočeni so egzistencijalen predizvik, zatoa što vo svojata zemja vo predstojniot period nema da možat da rabotat so polna parea, a isto taka nema da možat da rabotat i vo sosednite republiki kako izminatite leta od pričina što granicite se zatvoreni za makedonskite gragjani bidejќi važat za rizični posetiteli.

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila