Ovoj period na posebni merki i preporačana samoizolacija gi predizvika umetnicite kreativci da se posvetat na tvorenjeto i sozdavanjeto na dela za koi sega imaat vreme bez ograničuvanja i rokovi. Nekoi od niv potpolno rastereteno i vo duhot na umetničkata sloboda ja spodelija svojata privatna atmosveta so javnosta koja imaše privilegija da zirne vo nivnite domovi vo koi muzikata povtorno go ima glavnoto mesto. Taka na primer Igor Dimovski koj e prepoznatliv  kako odličen muzičar, kompozitor i harmonikaš,  poznat po  muzičkiot proekt “Pauza za rakija”  so koj go skrena vnimanieto na javnosta i vo ovoj period  vremeto  go koristi da muzicira i komponira, a deka e toa taka ne uveri so utrinskata snimka vo piđami kako muzicira pokraj svojot sintisajzer vo dnevnata soba.  Ova takanarečeno storry koe predizvika vnimanie preku društvenite mreži beše odlična uvertira za da go kontaktirame samiot umetnik koj štotuku go proslavi svojot 33 rodenden vo društvo na soprugata Graciela i ќerkičkata Jana i čestitajќi mu go rodeniot den da go prašame kako go minuva ovoj period i kako gleda na celokupnata situacija so koja se sooči svetot?

“Najgolemiot del od vremeto go pominuvam doma so semejstvoto i se pridržuvame do preporakite i merkite bidejќi od samite nas zavisi koga ke završi ovaa vojna so nevidliviot protivnik. Vremeto go koristam na sozdavnje i razrabotuvanje na “Pauza za rakija 2” koj ќe bide po složen i po obemen proekt od prethodniot, kako i na drugi novi proekti koi ќe sledat vo idnina. Vsušnost čovek koga e miren i ne optereten so rabota e najproduktiven i najkreativen, a ovoj period e tokmu takov. Celo vreme sum vo kontakt so prijateli od celiot svet i sekojdnevno ja sledam situacijata, znam i veruvam deka brzo ќe pomine ovaa pandemija no treba da ostaneme silni i trezveni posle se. Ne sakam da zvučam pesimistično no smetam deka posle seto ova ne očekuva golema ekonomska kriza koja ќe go zatrese celiot  svet,  a toa treba da go doživeeme na noze”–  pomalku zagriženo konstatiraše Igor.

Što e ona što najmnogu ti nedostasuva vo ovoj period, a na što gledaš  kako na blagoslov?

“Jas sum zavisnik od sportski aktivnosti, vežbanje na traka, fitnes, plivanje, sauna i slično.  Toa e ona što mi nedostasuva vo momentov. Sekako deka mi nedostasuvaat i nastapite pred publika i prenesuvanje na taa energija od publikata, zošto toa e nešto što me hrani duševno. No, od druga strana ќe kažam deka  ovaa situacija  dojde vo prav moment za site nas i toa ne slučajno, ne udri od zemja i ni kaža pritisnete kočnica i vratete se na moralnite vrednosti. Čoveštvoto, svetot možebi se prezasiti od plastika i neprirodni momenti. Sega site imame vreme vo golemi količini da posvetime na svoite semejstva i na sakanite, vsušnost toa e ona vo što jas gledam najgolem blagoslov” – iskreno poentiraše Igor.

Bidejќi si poznat muzičar koj dosta vreme pominuva kreirajќi vistinski remek dela što bi preporačal kako muzička relaksacija za našite čitateli vo ovoj period?

“Preporačuvam slušanje i relaksiranje so dobra i kvalitetna muzika, bez razlika dali se raboti za klasična muzika ili turbo folk, sekoj so svoite vkusovi i baranja od svoeto setilo za sluh. Sekako deka i vo turbo folk pesnite može da se izdvojat dobri parčinja muzika. Jas pretpočitam da slušam kvalitetna muzika, može da počnam so Bah, pa da se prefrlam na starogradsko i da završam so Turski Pop, no se toa da bide izdvoena kvalitetna muzika” – ni  prizna umetnikot koj uspea takviot melodiski kolaž da go pretoči i vo svojot poznat instrumental “The Five Angels”.

Biljana KRNČESKA

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila