Po cetirinaeseti pat tradicionalno  i ovaa godina na 6 Mart vo Petok  ќe se održi lokalnata tortijada “Slatka misterija”   vo restoranot “Alikas” – Opština Butel – Skopje.

Stanuva zbor za humanitaren nastan koj  ima za cel preku izrabotenite i izloženi torti koi podocna ќe bidat licitirani i prodadeni da se obezbedat parični sredstva koi ovoj pat ќe bidat nameneti za 21 godišniot  Filip Konenovski koj boleduva od cerebralna paraliza.

Humanitarnata organizacija HOA –Angelčinja zaedno so godinašniot  domaќin  Opštinata Butel i gradot Skopje ќe im ovozmoži i na gragjanite da uživaat vo izloženite  slatki kreacii koi ќe bidat izraboteni od amateri i profesionalci prestavnici od 10 opštini učesnički.

Organizaciski manifestacijata ќe bide podelena vo dva dela itoa revijalen koj započnuva od 16 pa ќe traee do 19 časot, a vo toj tajming  gragjanite  ќe možat da gi razgleduvaat  izloženite  slatki eksponati i da glasaat spored niv za najdobrata izvedba.

Prisutnata publika ќe bide animirana od nekolku kulturno umetnički društva koi ќe se prestavat so svoja programa, a voedno ќe može vo živo da ja prosledi dekorativnata imaginacija na učenicite od osnovnite učilišta od Opština Ilinden koi na lice mesto ќe gi ukrasuvaat tortite.

Oficijalniot  pak del ќe započne od 20 časot i na nego ќe prisustvuvaat  samo onie koi imaat nabaveno karti.

Po šest prvo nagradeni učesnici od dvete kategorii ќe bidat prestavnici na internacionalnata tortijada koja ќe se održi vo Oktomvri vo Skopje.

Organizatorite i ovoj pat preku mediumskata afirmacija gi pokanuvaat  gragjanite za što pomasovno učestvo na ovoj nastan kako zaedno bi doprinele humanata misija da bide ispolneta.

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila