Kako i sekoja godina, taka i ovaa, esenskiot period e predviden za štipskite festivalski noti i kompoziciite koi duša galat odnosno za Festivalot na zabavni melodii “Makfest”, koj ovaa godina go proslavuva svoeto 34-to izdanie.
No,za žal, ḱe mora da konstatirame deka i ovoj golem staž ne e dovolen za organizatorite da ja naučat lekcijata koga e vo prašanje kompletnoto prezentiranje na novite festivalski refreni.
Ova ne slučajno go podvlekuvame zatoa što pretpostavuvavme deka ovoj pat ḱe ima promeni od pričina što pozadi festivalot zastana malda ekipa od koja se očekuvaše da donese kvalitetni novini, no namesto toa dobivme povtorno informacija deka i ovaa godinava novinarite ne se ispočituvani spored osnovnite standardi odnosno deka za niv akreditacijata podrazbira samo sledenje na festivalskite večeri, no ne i smestuvanje i prestoj tri dena vo gradot pod Isarot. Razmisluvaḱi logično se postavuva prašanjeto koja e celta na organizatorite koi smisleno gi opstruiraat novinarite kako glasnici so svoeto (ne)prisustvo da ne možat da izvestuvaat za festivalot zošto ne postoi način da se sledi festivalskiot program i potoa posle polnoḱ da patuvaat nazad vo svoite gradovi, a drugiot den „Jovo na novo“ povtorno da doaǵaat na festival !?! 
Nonsens i svoeviden presedan. Totalno bezpredmetna debata koja od start treba da e bojkotirana od novinarskata fela koja očigledno vo Makedonija ne naučija da ja uvažuvaat i počituvaat! 
Kolku za informacija novinarot treba da ima tri dnevna akreditacija koja podrazbira smestuvanje i prestoj kako bi možel da gi sledi site dnevno- večerni slučuvanja i voedno da dobie press centar od kade bi možel da ispraḱa redovno materijali do svojata redakcija i navremeno javnosta da ja informira za site slučuvanja, što vo ovaa era na digitalizacija se podrazbira. No, kaj nas se e „obratno“ pa taka osnovnite pravila se prepravaat bez obrazloženie i bez bilo kakva alternativa se serviraat odluki koi vo najmala forma se skandalozni. 
Koja e celta na eden nastan, manifestacija ili festival ako nema kritički osvrt od strana na novinarite i ako nivnoto prisustvo ne e zabeležano?! Ako mislat deka političarite so svoeto prisustvo se pobitni od kolku novinarite na eden kulturen nastan togaš jasno e zošto ja doteravme rabotata do ova deredže. Kako može da izostane kritičkiot osvrt za nešto što se organizira za opšto dobro i za koe se trošat budžetski sredstva ?! Dali e “Makfest“ privatno šou i zabava ili negovaa tradicija mora da se održi „pošto poto“ kako bi se opravdale izdvoenite pari za ovoj nastan. 
Znaejki gi visokite parični nagradi što se prevideni za učesnicite jasno e deka festivalot raspolaga so odličen budžet, no ete sakale da zaštedat na novinarite?!? Smešno… 
Kolku za sporedba vo istiot vremenski period koga ḱe se održuva “Makfest”, vo Ohrid Pretsedatelkata na nacionalna asocijacija na gotvači i šefovi na kujni od Makedonija Andrijana Alački go organizira četvtoto izdanie na “Gastromak”, kade so pomoš na Opština Ohrid četiri dena se griži za stotici gotvači i gosti od stranstvo, kako i za site makedonski i stranski novinari koi se akreditiraa na ovoj nastan. Dali ova ḱe znači masovno novinarsko sledenje na gastronomijata, a ignoriranje na muzikata ḱe vidime za nekolku dena koga ovie dve manifestacii na delo ḱe gi odmerat silite kako vo afirmativna smisla taka i vo organizatorski sposobnosti.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila