Letoto vo Makedonija e možnost za da se organiziraat najrazlični tipovi na opštonarodni veselbi. Poznato e deka od sredinata na Juli od kako započnuvaat pivskite denovi vo Prilep pa se nekade do početokot na Oktomvri so štipskata pastrmajlijada se održuvaat naporedno najrazlični muzički manifestacii koi imaat za cel da promoviraat odredeni proizvodi koi se karakteristični za edno podnebje, a seto toa opštinite go organiziraat so mnogu muzika i koncertni nastani. Krajnata cel osven zabavata e da se predizvika vnimanie i posetenost na edno mesto i pri toa nešto da se zaraboti, no i da se popularizira odredena opština. 

Znači so sigurnost može da se pofalime deka za vakvi nastani dobro sme izvežbani, a toa ovoj mesec go potvrdi i opštinata Dojran koja od 9 do 11 Avgust beše domaќin na festivalot “Riba i vino” na koj prisustvuvaa golem broj na muzički iminja kako od zabavnata taka i od folk muzikata. 
Sepak vakvata moda se čini ne gi odmina ni selata pa taka vo bitolskoto selo Egri vo sabota na 17 Avgust ќe se održi “Bostan Festot” koj povikuva na pesna oro i degustacija na lubenici. Deka organizatorite mnogu seriozno mu pristapile na ovoj fest svedočat i muzičkite iminja koi ќe gi zabavuvaat prisutnite, a kako eksluziva se najavuva gostinkata od Avstralija Tatjana Lazarevska i pejačot Darko Bilbilovski koi ќe bidat pridružuvani od poznatata bitolska grupa “Maestral”.

– “Sekoja godina tradicionalno svirime na “Bostan fest” bidejќi našiot kolega, vokalistot Ile poteknuva od ova selo. Za da bide pobogata programata se pokanuvaat ušte nekolku pejači, ima i igraorni grupi. Doagjaat gosti od pelagoniskite sela, vesela e atmosverata, ima mnogu iselenici, lugje od Bitola i od okolinata” ni pojasni Sašo Pekovski muzičar od grupata “Maestral”.
Inaku manifestacijata “Bostan Fest” vo selo Egri za prv pat se održala vo 2012 godina. Togašniot organizator Pande Mitrovski koj voedno bil i pretsedatel na mesnata zaednica izjavil deka idejata za nastanot mu ja dal prijatel, a toj mu vetil deka ќe napravi se za da stane tradicionalna. Seloto Egri  za onie što ne znaat e dosta malo i broi okolu 300 žiteli. Na oficijalnata stranica na seloto e istaknato deka ima dve prodavnici, ambulanta i osnovno učiliste do petto oddelenie, crkva, manastir i igraorna grupa “Etno Ilinden”.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila