Tretata festivalska večer na pročueniot “Pivo Fest” pomina vo relaksirana atmosvera za koja mnogu doprinese i samiot izbor na izveduvači koi ja animiraa publikata. Ovoj pat zadolženi za dobroto raspoloženie bea prilepskiot rock sostav “The Hound”, a posle niv trebaše da nastapi pročueniot virtuoz na gitara Vlatko Stefanovski -Trio, no namesto gitaristot na scena se pojavija četirite dami vo belo grupata “Frajle” i dopolnitelno ja raznežnija publikata.

Posle “Frajle” se pojavi Vlatko Stefanovski vo pridružba na sinot Jan koj beše zadolžen za tapanite i Ivan Kukič koj pak sviri na bas gitara i e del od trioto so koe Vlatko nastapuva.

Koga stanuva zbor za umetnici od vakov kalibar jasno e deka publikata može samo da uživa vo nivnoto muziciranje koe i ovoj pat beše na visina na zadačata, a finaleto pak go dobi pop rock grupata “Nokaut” koi bea zamena za Tamara Todevska koja od lični pričini se povleče od ovoj javen nastap. 

Inaku godinava organizatorite sakajќi da mu dadat nova dimenzija na ovoј nastan akcentot go stavja na alternativnite prostori i programi, a mnogute zabavni sodržini bea se prisutni, rasporedeni na različni lokacii i nameneti za različni starosni generacii…
Za onie što sakaa da uživaat vo avtentičnosta na rakotvorbite, za onie što preferiraat organska kozmetika, umetnički dela, pleteni kukli i slično, sekojdnevno beše ponuden “Kreativniot pazar” smesten kaj gradskata Saat Kula, a na toj prostor vo večernite časovi možeše da se slušaat i najrazlični izvedbi na umetnici koi izveduvaa đez, rock, a voedno beše ponudena i rekreativna programa vo forma na Zumba i Latino tancot. Sekako svoj doprinos kon ova gradsko slučuvanje dadoa i umetnicite frizerite i šminkerite koi isto taka bea na usluga na posetitelite pa često na lice mesto šminkaa i friziraa dopolnitelno razubavuvajki gi damite koi ja posakaa nivnata pomoš.
Kako svoevidna atrakcija godinava posetitelite imaa možnost da patuvaat i so gradskoto vovče koe svojata obikolka niz Prilep ja imaše rasporedeno na poveќe muzejski i istoriski lokacii za koi dopolnitelno dobivaa objasnuvanje od akterot Milan Sekulovski koj imaše uloga na vodič na ova lokalno turističko patuvanje…
Dečinata pak imaa svoja “Detska Zona” vo parkot kaj pajkite vo koja dvapati dnevno uživaa vo različno osmislenite detski igri,vo rabotilnicite i se zabavuvaa so proekciite na letnoto kino koe beše specijalno postaveno samo za niv.
Sepak najgolemata koncentracija na publika logično i sinoќa beše skoncentrirana vo cetralnoto gradsko podračje kade se stacionirani pivarite, skarite, improviziranite restorani, štandovite, kafanite i slično….
Mnogute gosti koi gi sretnavme imaa nasmevki na licata, a megju niv imaše i prilepčani koi ni nazdravuvaja so pivoto vo čest na festivalot:
– Neka ni e nazdravje i ovaa godina pivoto i dobrata misla. Se pominuva samo zabavata i dobroto druženje se pameti – ni porača edna draga gospogja, a vednaš posle nea naidovme i na edna raspeana grupa koja dovikuvaše “slikajte ne nas neka se znae koja ekipa e najvesela”. 
Ona što nikako ne smeeme da go preskokneme e pročuenata skara koja site dena pokraj pivoto e sostaven del od ovoj festival i za koja posetitelite od site kraišta imaat samo pofalbi. Mnogute skarađii koi sekojdnevno 24 časa gi opslužuvaat gostite so vkusna skara zadovolni i ovoj pat ni poračaa deka vo muzikata se uživa so poln stomak i veselo prodolžija da gi prevrtuvaat golemite pleskavici koi primamlivo mirisaa.
Pivskata zabava i sinoќa do kasno vo noќta prodolži pred kamenata bina koja e alternativna scena i na koja nastapuvaat mnogu mladi umetnici koi preku elektronska muzika i di-dje setovite ja zabavuvaat pomladata publika do ranite utrinski časovi.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila