So najavniot pres koj go otvori gradonačalnikot na Prilep Ilija Jovanoski, a na koj prisustvuvaa prestavnicite od pivarite i rock zvezdite koi se zadolženi za animacija na prisutnite gosti na prvata festivalska večer započna 17 izdanie na popularniot “Pivo Fest” koj godinava go ima zaštitniot slogan “Za dobra misla”. 

Od samata najava na Gradonačalnikot Jovanoski možeše da se zabeleži negovoto zadovolstvo okolu podgotovkite za ovogodinešnoto izdanie pa taka toj napomena deka javnite komunalni pretprijatija se maksimalno angažirani okolu čistotata na gradot, a site ostanati službi se prisutni na teren. Jovanoski istakna deka bezbednosnata situacija e na visoko nivo i se očekuva “Pivo Festot” i ovaa godina da pomine vo najdobar red. Isto taka gradonačalnikot otkri deka godinava vovedena e novina okolu parkiranjeto na vozilata koi strateski ќe bidat rasporedeni od periferijata kon centralnoto gradsko podračje so cel site učesnici vo soobraќajot vklučuvajќi gi i pešacite da imaat možnost za porelaksirano dviženje. Svoeto obraќanje do mediumite Jovanoski go zaokruži so akcentiranje na novite sodržini i scenski prostori koi se ponudeni za posetitelite pa taka naglasi deka posebno se razmisluvalo za animiranje na decata za koi e predvidena detskata zona vo koja na eden interaktiven način decata ќe se relaksiraat, za ljubitelite na alternativnata zabava predvidena e kamenata bina na koja ќe nastapat mnogu novi i avangardni umetnici kako i prostorot okolu gradskiot saat, a voedno i Akva parkot kaj hotelot Salida ќe bide ponuden kako dopolnitelna zabava za site posetiteli vo ovie  četiri dena. 
Osven gradonačalnikot i prestavnicite na pivarite istaknaa deka se spremni so svojata ponuda da gi zadovolat site vkusovi na ljubitelite na pivoto, a nešto podocna i muzičkite rock legendi se složija deka so pivoto odlično parira rock muzikata koja e sinonim za dobra družba.
Đorđe David kako predvodnik na gostite od Srbija istakna deka mu pričinuva golema čest što ќe nastapuva vo istata večer so Neša Galija i što negova pridružba na scenata ќe bide tokmu Ivana Peters koja važi za edna od najdobrite pejački na eks yu estradata. 
Sepak najmnogu prilepskata publika ja udostoi frontmenot na grupata Galija Neša Milosavljeviќ koj napomena deka ova ne e negov prv nastap vo Prilep i deka odlično ja poznava prilepskata publika koja ima posebna estetika i umee da gi prepoznae vistinskite umetnici. Toj naglasi deka Prilep e poseben grad vo koj muzičarite mora da vnimavaat kako svirat zatoa što lugjeto odlično se razbiraat vo muzikata.
Vednaš posle presot umenticite zaminaa da se podgotvat za nastapite koi i ovaa godina se očekuva da gi sledi mnoguiljadna publika kako od zemjata taka i od svetot.
Biljana KRNČESKA 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila